Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 523 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 523

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ШУВУУДАД ЗОРИУЛСАН СҮМ

00

“Цаашид Би ертөнцөд байхгүй, харин тэд ертөнцөд байна. Би Танд очно. Ариун Аав аа, Надад өгсөн нэрээрээ тэднийг хамгаалж, Бидэн лугаа адил тэднийг нэг байлгаач.” Иохан 17:11

НЭВТРҮҮЛГҮҮД