Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 152 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 152

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ШУВУУД

00

“Тэнгэрийн шувуудыг хараач. Тэд тариа тарьж, хурааж, саравчинд хадгалдаггүй ч тэнгэрлэг Эцэг чинь тэднийг тэжээдэг юм. Та нар тэднээс үлэмж илүү үнэ цэнэтэй биш үү?” Матай 6:26