Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Мэргэн зөвлөмж 362 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 362

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ШУДАРГА ЗАН

00

“Хэнд ч хэзээ ч мууг муугаар бүү хариул. Бүх хүний өмнө юу нь зөв болохыг л харгалзан үзэж бай.” Ром 12:17