Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 119 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 119

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СЭТГЭЛ ХАНАХГҮЙ БАЙХ БОЛОН СЭТГЭЛ ХАНГАЛУУН БАЙХ

00

“Би тарчигхан байхыг ч мэднэ, элбэг дэлбэг байхыг ч мэднэ. Ямар ч, аливаа нөхцөл байдалд цатгалан болон өлсгөлөн байх, элбэг байх, дутагдахын аль алины нууцад би суралцсан. Намайг хүчирхэгжүүлэгч Түүгээр би бүгдийг хийж чадна.” Филиппой 4:12-13