Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 479 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 479

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СЭХЭН АМЬДРАХ БОЛОМЖГҮЙ ГЭСЭН ДҮГНЭЛТИЙГ ГАРГАХААС ӨМНӨ

00

“Тэгэхэд ЭЗЭН Бурхан газрынж шорооноос хүнийг урлаад, амин амьсгалыг хамраар нь үлээж оруулахад хүн амьд биет болжээ.” Эхлэл 2:7

НЭВТРҮҮЛГҮҮД