Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 249 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 249

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САНДАРЧ ТЭВДЭХДЭЭ ГАРГАСАН ШИЙДВЭРҮҮД

00

“ЭЗЭНий сайн сайхныг амьдын газарт харна гэж би итгэсэн. ЭЗЭНийг хүсэн хүлээгтүн! Тууштай байж, зүрхээ зоригжуулагтун! Тийм ээ, ЭЗЭНийг хүсэн хүлээгтүн!” Дуулал 27:13-14