Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 143 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 143

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САЙН БАЙНА УУ?

00

“Харин эдгээр нь биелж эхлэх үед цэх зогсож тэргүүнээ өргө. Учир нь та нарын золилт айсуй…” Лук 21:28