Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 121 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 121

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САЙН БАЙНА УУ? ЗОРИГТОЙ БАЙ

00

“Учир нь бүгд Түүнийг хараад түгшицгээжээ. Харин тэр даруй Есүс тэдэнд хандан ‘Зоригтой бай. Би байна. Бүү ай’ гэж хэлэв.” Марк 6:50