Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 452 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 452

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САЙН АЯЛАХАД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨГӨӨ

00

“ЭЗЭН Бурхан чинь чамайг энэ дөчин жилийн турш цөлд удирдсан бүх л зам мөрийг дурсан сана…” Дэд хууль 8:2