Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 205 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 205

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – РОМЫН ТӨГСГӨЛ

00

“Бичвэр юу гэдэг вэ гэвэл «Абрахам, Бурханд итгэсэн. Үүгээр нь түүнийг зөвд тооцсон» гэдэг.” Эхлэл 15:6