Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 182 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 182

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – РОМЫН ТӨГСГӨЛ-ӨГӨХҮЙ БОЛОН АВАХУЙ

00

“Тэр тэдэнд, —Хоёр цамцтай нь цамцгүй нэгэндээ илүүчил. Хоолтой нэг нь үүний адил үйлдэгтүн гэлээ.” Лук 3:11