Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
5 plays
Мэргэн зөвлөмж 490 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 490

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – РОБЕРТСОН МАК КВИЛКИНЫ УРТ УДААН АЯН ЗАМ

00

“Чи Бурхан Эзэнээ бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаан, бүх хүч чадлаараа хайрла…” Марк 12:30

НЭВТРҮҮЛГҮҮД