Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
3 plays
Мэргэн зөвлөмж 475 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 475

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – РАББИ БАГШ НАРЫН ТҮҮХ

00

Иохан 10:35-д Есүс “…Бичвэр нь зөрчигдөхгүй” гэж айлдсан.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД