Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 217 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 217

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НОАГИЙН ХӨВӨГЧ АВДАР

00

“Өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглав. ЭЗЭН ‘Би тэднийг бүтээсэндээ харамсаж байгаа учир Өөрийн бүтээсэн хүнийг газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс авахуулаад мал адгуус, мөлхөгчид, жигүүртэн шувуудыг ч хүртэл үлдээхгүй’ гэж хэлэв.” Эхлэл 6:6-7