Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 145 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 145

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НЭР ЗҮҮХҮЙ

00

Харагтун, үр хүүхэд ЭЗЭНээс ирэх өв, умайн үр жимс нь шагнал болой.” Дуулал 127:3