Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 177 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 177

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НАЙДВАР

00

“Та үйлдсэн учраас би Танд өнө мөнхөд талархана. Таны нэр сайн учир бишрэлтнүүдийн тань өмнө би Түүнийг найдан хүлээнэ.” Дуулал 52:9