Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 82 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 82

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – НАЙДВАР ҮГҮЙ ДЭЛХИЙ ДЭХ НАЙДВАР

00

“Сэтгэл минь ээ, чи юунд  цөхөрнө вэ? Яагаад чи миний дотор үймэрнэ вэ?
Бурханд найд, учир нь Түүний оршихуйн авралын төлөө би Түүнийг дахин магтах болно …” Дуулал 42:5-6.