Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
15 plays
Мэргэн зөвлөмж 512 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 512

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭТ АЧААЛАЛ

10

“Бурхан, бидний хоргодох газар ба хүч, зовлон шаналан дунд үнэхээр олддог тусламж. Дэлхий өөрчлөгдөхөд ч, далайн зүрх уруу уулс нуран ороход ч бид айхгүй. Ус хүрхрэн хөөсрөхөд ч, уулс сүртэйгээр ганхан чичрэхэд ч айхгүй.” Дуулал 46:1-3

НЭВТРҮҮЛГҮҮД