Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 474 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 474

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – МАШ САЙН БАРИМТЖУУЛСАН ҮГ

00

“ ‘Үг минь галтай адил бус уу?’ гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна. ‘Чулууг бутлах алхтай адил бус уу? …’ ” Иеремиа 23:29

НЭВТРҮҮЛГҮҮД