Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 501 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 501

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – МАЙ ЧИ, ИНГЭЭД УРД ГАРААРАЙ!

00

“Бурхан та нарыг Христ дотор уучилсны адил бие биенээ уучлан, нэг нэгнээ энэрч аядуу зөөлөн сэтгэлээр ханд.” Ефес 4:32

НЭВТРҮҮЛГҮҮД