Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 360 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 360

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЖИШИГТ ХҮРЭХГҮЙ БОЛОХООРОО

00

“ ‘Хүрээд ир, тэгээд хэлэлцье’ гэж ЭЗЭН айлдаж байна. ‘Хилэнц нүгэл чинь час улаан мэт байвч цасан адил цагаан болно. Хүрэн лугаа улаан боловч ноос лугаа адил болно…’ ” Исаиа 1:18