Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
18 plays
Мэргэн зөвлөмж 354 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 354

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИТГЭЛИЙН СОРИЛТУУД: БУРХАН РУУ ЭРГЭХ

00

“Зүрхээ цөхрөн доройтоход газар дэлхийн хязгаараас би Таныг дуудаж байна. Надаас өндөр хад уруу намайг хөтлөн гаргаач.” Дуулал 61:2