Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 530 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 530

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ИТГЭХ ҮҮ, ЭСВЭЛ ҮЛ ИТГЭХ ҮҮ?

00

“Өөрт нь бүрэн хандсан зүрхтэй хүмүүсийг хүчирхэгжүүлэх гэж ЭЗЭНий мэлмий дэлхий даяар хэрэн хэсэж явдаг юм. Чи энэ удаа мунхаг үйл хийлээ. Тиймээс одооноос эхлэн чи ямагт дайн тулаантай байна…” 2 Шастир 16:9

НЭВТРҮҮЛГҮҮД