Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 128 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 128

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХЯМРАЛТАЙ ГЭРЛЭЛТҮҮД

00

“Шавь нар нь Түүнд ‘Хэрэв нөхөр эхнэрийн харьцаа ийм байвал гэрлэхгүй байсан нь дээр юм’ гэв” Матай 19:10