Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 223 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 223

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХУВИЙН САХИЛГА БАТТАЙ БОЛОХ АЛХМУУД

00

“Иймд Христийн төлөө мөхөсдөл, доромжлол, гачигдал, хавчлага, шахалтдаа би баяртай байна. Учир нь би хэзээ мөхөсдөнө, тэр үедээ хүчтэй байдаг.” 2 Коринт 12:10