Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 222 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 222

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХУВИЙН САХИЛГА БАТАА ЗУЗААТГАХ

00

“Намайг хүчирхэгжүүлэгч Түүгээр би бүгдийг хийж чадна.” Филиппой 4:13