Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 72 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 72

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛТЭЙ ҮЕД ТА ЮУНД АНХААРЛАА ХАНДУУЛДАГ ВЭ?

00

“Ганхагсдыг зогсоход нь, сөхрөгсдийг хүчирхэг болоход нь чиний үг тусалсан билээ. Чамд одоо эдгээр нь ирэхэд чи тэвчээргүй байна. Чамд эдгээр нь хүрэхэд чи хиртхийжээ.” Иов 4:4-5.