Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
8 plays
Мэргэн зөвлөмж 472 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 472

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХУДАЛ ХЭЛЖ БОЛООД БАЙХАД, ЮУ НЬ БУРУУ ГЭЖ?

00

“Зөвтийн замыг ЭЗЭН мэдмүй. Буруутын зам сөнөж мөхмүй.” Дуулал 1:6

НЭВТРҮҮЛГҮҮД