Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
12 plays
Мэргэн зөвлөмж 471 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 471

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХУДАЛ ХЭЛДЭГ СОЁЛ АХУЙ

00

“Та нарын хийх ёстой зүйлс нь эдгээр юм. Нэг нэгэндээ үнэнийг ярь, амар амгалан ба үнэний шүүлт нь үүд хаалгануудад чинь байг.” Зехариа 8:16