Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 348 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 348

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТМАС БАЯРЫГ ЭРГҮҮЛЖ АВЧРАХ

00

“Та нарыг эсэргүүцэгчдээс нэг нь ч эсэргүүцэж, хориглож чадахааргүй үг болоод мэргэн ухааныг Би та нарт өгөх болно.” Матай 19:14