Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 389 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 389

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХРИСТ БОЛОН ХАРААГҮЙ ХҮНИЙ НҮД 2

00

“Бид бүх талаар дарамтлагдавч няцардаггүй, сандардаг ч цөхөрдөггүй, хавчигддаг ч хаягддаггүй, цохигддог ч мөхдөггүй.” 2 Коринт 4:8-9