Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
6 plays
Мэргэн зөвлөмж 531 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 531

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХОЁРГҮЙ ЗҮРХ СЭТГЭЛ

00

“Аяа ЭЗЭН, замаа надад зааж өгөөч. Би Таны үнэнээр явах болно. Таны нэрээс эмээхэд зүрхийг минь нэгтгээч!” Дуулал 86:11

НЭВТРҮҮЛГҮҮД