Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Мэргэн зөвлөмж 188 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 188

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХИЧНЭЭН ЮМТАЙ БАЙЖ ХАНГАЛУУН БАЙХ ВЭ?

00

“Хүү минь, саруул ухаан хийгээд хянамгай чанарыг сахиж, Энэ бүхнийг нүднээсээ бүү салга. Тэгэх аваас ахуй биед чинь амь, Хүзүүнд чинь гоёл болно, эдгээр нь.” Сургаалт үгс 3:21-22