Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
10 plays
Мэргэн зөвлөмж 187 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 187

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХЭТ ИХ ЮМГҮЙ НЭГЭН ЕРӨӨЛТЭЙ ЕЭ

00

“…Алив шуналаас өөрсдийгөө хамгаал, болгоомжил. Хэн нэгний амь өмч хөрөнгөнийх нь хангалуунаас хамаардаггүй…” Лук 12:15