Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Мэргэн зөвлөмж 521 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 521

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАРИУЛТЫГ БУРХАНД ҮЛДЭЭХ ТУХАЙ

00

“Мянга мянган үеийнхэнд тушаасан үг, гэрээгээ Тэрээр мөнхөд санадаг.” Дуулал 105:8

НЭВТРҮҮЛГҮҮД