Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Мэргэн зөвлөмж 344 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 344

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАРАНХУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛААС ДАВЖ АМЬДРАХ

00

“Гэсэн ч би үргэлж Тантай хамт байна. Та баруун гараас минь барьсан. Та намайг зөвлөгөөгөөрөө удирдаж, хожим намайг сүр жавхланд угтан авна. Тэнгэрт Танаас гадна хэн надад байгаа вэ? Танаас өөр юуг ч газар дээр би үл хүснэ.” Дуулал 73:23-25