Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
26 plays
Мэргэн зөвлөмж 508 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 508

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАНГАЛТТАЙ ГЭЖ ХЭР ИХ ЗҮЙЛ ВЭ?

00

“Тэр хийж чадахаа л хийсэн. Биеийг минь тэр тосолж оршуулгад минь урьдчилан бэлдлээ.” Марк 14:8

НЭВТРҮҮЛГҮҮД