Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
4 plays
Мэргэн зөвлөмж 453 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 453

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХААШАА Ч ҮЛ ХҮРГЭХ ТОВЧ ЗАМ

00

“Тэгээд та нар тэнд өнгөрүүлсэн өдрийн тоогоор Кадешт тийм олон хоног суусан билээ.” Дэд хууль 1:46