Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
23 plays
Мэргэн зөвлөмж 141 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 141

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГОМДОЛ ХОРСОЛ

00

“Есүс ‘Аав аа, тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна’ гэв.” Лук 23:34