Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
14 plays
Мэргэн зөвлөмж 497 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 497

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГОЛГОТА ГЭГДЭХ ГАЗАР

00

“Учир нь би хүлээн авснаа та нарт юуны түрүүнд дамжуулсан. Бичвэрийн дагуу Христ бидний нүглийн учир үхсэн…” 1 Коринт 15:3

НЭВТРҮҮЛГҮҮД