Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
7 plays
Мэргэн зөвлөмж 441 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 441

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭРЛЭЛТИЙГ ХӨНӨӨДӨГ ТАВАН ЗҮЙЛ

10

“[Хайр] зүй бус авирладаггүй, өөрийнхийг эрдэггүй, зэвүүрхдэггүй, өс хураадаггүй, зүй бус юманд баярладаггүй, харин үнэнд баярладаг, бүгдийг далдалдаг, бүгдэд итгэдэг, бүгдэд найддаг, бүгдийг тэсвэрлэдэг. Хайр хэзээ ч дуусдаггүй…” 1 Коринт 13:5-8