Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 129 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 129

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭРЛЭЛТИЙГ ХАМГААЛЖ ҮЛДЭХ

00

“Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхин, эхнэртэйгээ нийлж, хоёул нэг махбод болно.” Ефес 5:31