Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
85 plays
Мэргэн зөвлөмж 130 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 130

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭРЛЭЛТЭЭС ХҮСЭН ХҮЛЭЭСЭН ЗҮЙЛС БҮТЭХГҮЙ БОЛ ЯАХ ВЭ?

01

“Зарц нь ‘Хэрэв тэр эмэгтэй намайг дагаж энэ нутагт ирэхийг хүсэхгүй бол яах вэ? Тэгвэл таны гарч явсан нутагт хүүг чинь буцааж аваачих уу?’ гэж асуужээ.” Эхлэл 24:5