Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
9 plays
Мэргэн зөвлөмж 488 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 488

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭРЛЭЛТ

00

“Миний нэрээс болж бүгд та нарыг үзэн ядах болно. Гэсэн хэдий ч та нарын толгой дахь ширхэг үс чинь ч устахгүй. Та нар өөрсдийн тэвчээрээр амиа олж авна.” Лук 21:17-19

НЭВТРҮҮЛГҮҮД