Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
11 plays
Мэргэн зөвлөмж 487 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 487

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭРЛЭЛТ БОЛОН АМЖИЛТ

00

“Та нар хүмүүсийг өөрсдөдөө хэрхэн хандаасай гэж хүснэ, өөрсдөө ч тэдэнд бүхий л зүйл дээр тийнхүү ханд. Үүнд л хууль ба эш үзүүлэгчид буй.” Матай 7:12

НЭВТРҮҮЛГҮҮД