Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
22 plays
Мэргэн зөвлөмж 366 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 366

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭР БҮЛ 2

00

“Тиймээс эр хүн эцэг эхээ орхин, эхнэртэйгээ нийлж, хоёул нэг махбод болно.” Ефес 5:31