Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
16 plays
Мэргэн зөвлөмж 525 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 525

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭМ НҮГЭЛ ГЭДЭГ ӨВЧИНГ ЭДГЭЭХ ШИЙДЭЛ

00

“Ингэхдээ нэг нэгнээ хүлцэж, бие биенээ уучилж, хэрэв хэн нэгэнд чинь нөгөөгийнхөө эсрэг гомдол байвал та нарыг Эзэн уучилсны адил та нар бас уучил.” Колоссай 3:13

НЭВТРҮҮЛГҮҮД