Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
20 plays
Мэргэн зөвлөмж 237 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 237

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГАНЦААРДЛЫГ ЭМЧЛЭХ АРГА

10

“Ганц хүнийг хэн нэг нь дайран дийлж чадах бол хоёр нь нэгийг няцаана. Гурамсалж гөрсөн сур тийм ч амар тасардаггүй.” Номлогчийн үгс 4:12