Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
19 plays
Мэргэн зөвлөмж 76 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 76

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГАМШИГ ЗОВЛОН 2

00

“Бүх зүрхээрээ ЭЗЭНд итгэ бүү түшиглэ, өөрийнхөө ойлголтод. Түүнийг мэдэхэд зам бүхэн чинь байг. Тэрээр зам харгуйг чинь шулуутгана.” Сургаалт үгс 3:5-6.