Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x
30 plays
Мэргэн зөвлөмж 387 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 387

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЭЦСИЙН ҮР ДҮН ЧУХАЛ УУ? ЭСВЭЛ ҮЙЛ ЯВЦ ЧУХАЛ УУ?

00

“Харин үг чинь “За бол за, үгүй бол үгүй” байг. Эдгээрээс цааших нь муугаас гардаг юм.” Матай 5:37